Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “โช้ค profender ราคาถูก”

ปัญหาช่วงล่างกระด้าง

ช่วงล่างเป็นระบบที่สำคัญต่อตัวรถยนต์เก็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะช่วยในการรองรับแรงสั่นสะเทือน แรงกระแทกต่างๆแล้วนั้น ยังเป็นตัวบังคับเลี้ยวรถ ซ้ายและขวา เพื่อหลบหลีกสิ่งที่กีดขวางด้วย ซึ่งหากเปิดปัญหาช่วงล่างกระด้างแล้วนั้น อาจจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อตัวรถและผู้ขับขี่รถยนต์ได้  ช่วงล่างกระด้าง มักจะเป็นปัญหาใหญ่ที่ผู้ใช้งานรถยนต์พบเจอเป็นอย่างมาก โดยช่วงล่างกระด้างจะทำให้เราพบความรู้สึกได้ขณะที่ขับรถยนต์ เพราะถึงแม้ตัวรถจะวิ่งบนพื้นผิวถนนที่มีความขรุขระเล็กน้อยก็ตาม แต่เราสามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนต่างๆได้ นั่นก็คือตัวช่วงล่างรถยนต์ไม่ทำหน้าที่ในการซับแรงกระเทือน ทำให้เราถึงรู้สึกถึงความสั่นสะทือนที่มาก รวมไปถึงการที่เมื่อรถวิ่งเข้าทางโค้ง หรือทางคดเคี้ยว เราพยายามหักพวงมาลัยหรือบังคับเลี้ยวไม่ว่าจะทางซ้ายหรือขวา แต่ช่วงล่างของรถให้ความรู้สึกที่ไม่เป็นไปตามทิศที่เราต้องการ หรือมีความฝืดเกิดขึ้น ซึ่งการที่จะเกิดช่วงล่างกระด้างได้นั้น สามารถเกิดขึ้นได้หลากหลายปัจจัย เช่น ตัวอุปกรณ์บังคับต่างๆเกิดความเสื่อมสภาพ การเกิดฝุ่นจับ…